Bravery, courage, fear and love in a time of war

Termeni Legali

Potrivit Regulamentului privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date (Regulamentul General privind Protecția Datelor), și a Directivei privind protecţia datelor prelucrate în scopul prevenirii, detectării, investigării şi punerii sub urmărire a infracţiunilor şi a altor activităţi judiciare.

Cabinetul nostru este operator de date personale înregistrat la Autoritate.

Vom proteja  şi respecta confidenţialitatea datelor dumneavoastră, în special în legătură cu datele pe care ni le furnizați sau în legătură cu datele obținute in cadrul activității noastre.

Datele  colectate de catre Cabinetul nostru, pot  include  nume, prenume, telefon, fax, adresa, CNP, adresa de e-mail, etc. Aceste informatii sunt colectate si stocate pentru a servi la asistarea si reprezentarea intereselor dvs., consultanța juridică, emiterea de cereri, sesizari, adrese, etc catre diversele instituții juridice sau alte institutuții, în legatură cu cazul dvs, pentru facturare și a altor obligații legale, precum și în relația cu dvs.

Utilizarea sau partajarea datelor dvs.către terțe persoane se va face numai dacă v-ați dat acordul în acest sens, pentru respectarea și îndeplinirea obligațiilor legale sau pentru apărarea intereselor și drepturilor dvs. în cadrul procedurilor judiciare.

Unele informații colectate, sunt stocate automat în fișiere cookie și alte unelte de sesiune. Rolul lor este pentru statistici privind vizibilitatea site-ului, utilizarea paginilor acestuia, îmbunatațirea site-ul nostru, pentru a vă oferi acces la serviciile noastre și de a comunica cu dvs.

Informaţiile dvs. le vom utiliza, atat timp cat avem nevoie de acestea în scopul pentru care au fost colectate şi folosite, și potrivit dispozițiilor legale, iar toți partenerii, personalul şi furnizorii de servicii care au acces la informaţii confidenţiale (inclusiv date personale) sunt supuși obligațiilor de confidențialitate.

Utilizăm mijloace de stocare şi securitate a datelor actualizate pentru păstrarea datelor dvs. în siguranţă  atât cele  în formă electronică şi fizică pentru a proteja datele dvs. personale împotriva accesului neautorizat, a utilizării necorespunzătoare sau a  divulgării fără consimțamântul dvs.

Conform reglementarilor legale, aveti urmatoarele drepturi.:

  • dreptul la informare - aveți dreptul sa știți daca datele dvs. sunt procesate, ce date sunt colectate, cum sunt procesate, etc
  • dreptul de a solicita accesul la datele dvs. personale şi de a solicita anumite informaţii în legătură cu prelucrarea lor;
  • dreptul de a solicita rectificarea datelor dvs. personale;
  • dreptul de a cere ștergerea datelor dvs. personale;
  • dreptul de a cere limitarea prelucrării datelor dvs. personale;
  • dreptul de a face opoziție la prelucrarea datelor dvs. personale.
  • dreptul de a vi se comunica  o copie a datelor dvs. personale, cu  excepţiile prevazute de lege
  • dreptul de a depune o plângere – în situația în care ați solicitat datele dvs. personale și cererea v-a fost refuzată, va fi furnizată o explicație. Vă rugăm sa ne contactați pentru a remedia orice problemă legată de solicitări privind date cu caracter personal.
  • aveţi dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, în cazurile în care v-ați oferit acest consimțamânt. ( procedura de retragere se face pe baza unei solicitari scrise la sediul  Cabinetului)