Bravery, courage, fear and love in a time of war

Executare silită

Executare silită

Asistarea și reprezentarea  în fața executorilor judecătorești pentru:

a) executarea titlurilor executorii ( hotărâri judecătorești, hotărâri arbitrale, CEC, bilet la ordin, contracte de leasing, contracte de împrumut sau alte contracte autentificate ce pot constitui titluri executorii, contracte de închiriere ce au dată certă  și alte înscrisuri pe care legea le reglementează ca fiind titluri executorii  )

b) executarea obligațiilor de a face ( gen refuzul autoritaților de a respecta o obligație stabilită de instanța de judecată )

c) evacuări

d) înființarea popririlor

f) executării silite mobiliare și imobiliare

g) participare la licitațiile publice.


- formularea cererilor de validare a popririlor și reprezentarea în instanță

- formularea cererilor de conexare a dosarelor de executare silită și reprezentarea în instanță

- formularea cererilor privind recuzarea executorului judecătoresc și reprezentarea în instanță

- reprezentarea în cadrul contestațiilor la executare silită

- plângeri împotriva refuzului executorului judecătoresc.

- solicitarea de penalitați ca urmare a refuzului autoritaților publice de a respecta o hotărare judecătorească

-alte situatii incidente


Toți oamenii sunt egali în fața legii.