Bravery, courage, fear and love in a time of war

Drept civil (comercial)

Drept civil (comercial)

I. Dreptul societar

 • înființare societate, asociație, fundație (inclusiv redactare act constitutiv, contracte de comodat / de închiriere, redactare și certificare declarații pe proprie răspundere, etc)
 • modificare și reactualizare a actelor constitutive ale acestora (schimbare sediu social, schimbare denumire, schimbare administrator, deschidere sau radiere punct de lucru, majorare sau reducere capital social, cesiune de parți sociale, intrarea sau ieșirea unui asociat, modificare obiect de activitate etc.)
 • redactare hotărâri asociați, acționari, ale organelor de conducere, etc.
 • dizolvarea judiciară a societații pentru sediu expirat, pentru imposibilitate de intrunire a asociatilor, etc.
 • dizolvare și lichidare voluntară
 • fuziune, absorție
 • avizare și autorizare de funcționare
 • alte activități asociate.

II. Drept civil

 • revendicare
 • granițuire
 • evacuarea chiriașului / comodarului/ persoanei tolerate
 • reziliere / rezoluțiune de contract
 • partaj
 • daune pentru lipsa de folosință
 • daune pentru prejudiciul suferit
 • daune pentru beneficiul nerealizat
 • suspendari provizorii ale efectuării construcțiilor
 • masura provizorie pentru permitere acces în proprietate sau alte locații.
 • nerespectarea obligațiilor din contractele de arenda
 • instituire curatelă sau tutelă
 • asistare în cadrul diverselor probleme juridice


III. Drept comercial

 • recuperare de creanțe
 • reziliere/ rezoluțiuni de contracte între societăți, profesioniști, între și cu autorități publice
 • contestarea la C.N.S.C. a licitațiilor publice
 • litigii între societați / între autorități publice / între profesioniști/ cu autoritați publice
 • întocmire, negociere, amendarea contractelor comerciale şi a altor acorduri (vânzare-cumpărare, închiriere, leasing, distribuţie, împrumut, comodat, creditare, mandat, ipotecă, cesiune, construcţii, întreţinere) ;
 • asistare în alte probleme asociate

IV. Dreptul asigurărilor

 • litigii cu asiguratorii pentru neplata daunelor, pentru intarzierea la plată
 • asistare la negocierile cu asiguratorii pentru plata pe cale amiabila a daunelor/despăgubirilor
 • procedura de faliment a societatilor de asigurare
 • declarații de creanta in cadrul procedurii de faliment a societaților de asigurare
 • contestații la tabelul preliminar întocmit de lichidatorul judiciar
 • contestații împotriva măsurilor lichidatorului judiciar
 • comunicarea punctelor de vedere și participarea la adunările creditorilor
 • solicitări la Fondul de Garantare a Asigurărilor pentru plata daunelor pentru societațile in faliment
 • plângeri la Comisia de Supraveghere a Asigurarilor ( actual Autoritatea de Supraveghere Financiară )
 • Toți oamenii sunt egali în fața legii.