Bravery, courage, fear and love in a time of war

La ce instanța se depune plângerea împotriva procesului verbal de contravenție, conform OUG 195/2002 ?

5/19/2021

Poliția rutieră, refuză în ultima perioadă să restituie permisele de conducere pe motiv ca plângerea nu a fost depusa la instanța în a cărei raza de competență a fost constatată fapta.

”Art. 118. - (1) Impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei se poate depune plangere, in termen de 15 zile de la comunicare, la judecatoria in a carei raza de competenta a fost constatata fapta.
  (2) Plangerea suspenda executarea amenzii si a sanctiunii contraventionale complementare dispuse prin procesul-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei de la data inregistrarii la judecatoria prevazuta la alin. (1).

  (3) Dovada inregistrarii plangerii contraventionale se realizeaza printr-un document emis de catre instanta de judecata sau printr-un extras din portalul instantelor de judecata www.portal.just.ro si se depune sau se transmite prin orice mijloace de comunicare la distanta ce asigura transmiterea textului si confirmarea primirii acestuia, de catre contravenient sau de catre reprezentantul conventional al acestuia, la unitatea de politie din care face parte agentul constatator, care efectueaza mentiunile corespunzatoare in evidente. Permisul de conducere retinut se restituie personal titularului sau reprezentantului conventional al acestuia. In situatia transmiterii dovezii inregistrarii plangerii contraventionale prin mijloace de comunicare la distanta, la cererea scrisa a titularului sau a reprezentantului conventional al acestuia, unitatea de politie din care face parte agentul constatator poate restitui permisul de conducere retinut la adresa de corespondenta indicata in cuprinsul cererii.   (4) Suspendarea exercitarii dreptului de a conduce se reia in ziua urmatoare celei in care a fost predat permisul de conducere, dar nu mai tarziu de 30 de zile de la data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti prin care instanta a respins plangerea impotriva procesului-verbal de constatare si sanctionare a contraventiei. Sanctiunea contraventionala complementara constand in suspendarea dreptului de a conduce isi produce efectele fara indeplinirea vreunei alte formalitati.

All people are equal before the law.